กลับสู่หน้าหลัก

 

ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน    สถิติข้อมูลทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ปีการศึกษา 2559
เอกสารรายงานสรุปสารสนเทศทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ปีการศึกษา 2559
สถิติข้อมูลทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ปีการศึกษา 2557
สถิติข้อมูลทางการศึกษา สพป.อ่างทอง ปีการศึกษา 2558
เอกสารรายงานสรุปสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2557
เอกสารรายงานสรุปสารสนเทศทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
โทร.035-611371 ต่อ 105 โทรสาร 035-611754 , 035-611092