oo
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...
หน้าหลัก กระทุรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ระเบียบ/ประกาศ
แผนที่ตั้ง สนง. Dowload


นายสมปอง  คงอ่อน
รอง ผอ.สพป.อ่างทอง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการติดตามฯ
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
อำเภอเมืองอ่างทอง
อำเภอป่าโมก
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอไชโย
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอสามโก้
อำเภอแสวงหา


 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬาแบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
>>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด <<<<<
 
เผยแพร่ / ผลงาน ประกวดราคาจัดซื้อ เครือข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ข่าวการศึกษา......

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
กับการบูรณาการสู่
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดอ่างทอง
ประจำปี 2560
ประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบในการประเมิน
ศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา 


ประกาศ
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

พรบ.จราจราจรทางบก
แบบประเมินมาตรฐานสำนักงาน
(1) (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์