oo
...ยินดีต้อนรับสู่ สพป.อ่างทอง...
หน้าหลัก กระทุรวงศึกษาธิการ สพฐ. คุรุสภา ระเบียบ/ประกาศ
ติดต่อเรา


คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการติดตามฯ
สนง.ลูกเสือ สพป.อ่างทอง
อำเภอเมืองอ่างทอง
อำเภอป่าโมก
อำเภอโพธิ์ทอง
อำเภอไชโย
อำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอสามโก้
อำเภอแสวงหา


 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬา


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปี พ.ศ.2560
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
@@@@@@@@@@@@
(ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ) (ภาษาไทย) (นาฏศิลป์) (คณิตศาสตร์) (ประถมศึกษา)
(ภาษาอังกฤษ) (ภาษาญี่ปุ่น) (บรรณารักษ์) (วิทยาศาสตร์) (ทัศนศิลป์) (ปฐมวัย)
(สังคมศึกษา) (พลศึกษา) (ดนตรีสากล) (บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบฯ)
>>>>>>>>>>>>>
แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มาสอบขอความกรุณาจอดรถได้ที่
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  และบริเวณวัดอ่างทอง
|>>>> ไม่อนุญาต ให้ญาติผู้มาสอบเข้าสนามสอบ <<<<

แผนที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
>>>>> หนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด <<<<<
 
เผยแพร่ / ผลงาน ประกวดราคาจัดซื้อ เครือข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ข่าวการศึกษา......

 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
กับการบูรณาการสู่
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดอ่างทอง
ประจำปี 2560
ประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง  รายละเอียดองค์ประกอบในการประเมิน
ศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา 


ประกาศ
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

พรบ.จราจราจรทางบก
แบบประเมินมาตรฐานสำนักงาน
(1) (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร.035-611371 แฟกซ์ 035-611092

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์