หน้าแรก กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ติดต่อเรา
นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธ์
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการมูลนิธิฯ
รายได้จากการบริจาค
รายนามผู้บริจาค
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการมูลนิธิฯ
รายได้จากการบริจาค
รายนามผู้บริจาค


 
   

...ยินดีต้อนรับสู่ มูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง...  พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐

ยอดรวมผู้บริจาค ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จำนวนเงิน   ๑,๔๖๓,๙๘๒   บาท

 


 
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ถ.เทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
Tel.0-3561-1371, 0-3561-2191, 0-3561-1995  e - mail สพป.อ่างทอง :: atg@obec.go.th   e - mail: kiss_2512@hotmail.com โทร.0-3561-1371